D I S P O Z I Ţ I E       nr.19    din 03 martie 2023   Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare a consiliului local

Dispoziţiile primarului

În conformitate cu art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

 I.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.2 la 10 martie 2023,  începutul la ora 13:00 în incinta Primăriei com. Chetrosu, str.Frunze, 18, cu următoarea

 Ordine de zi:

 1. Cu privire la raportul privind activitatea grădiniței ,,Romanița” din s.Todirești rl.Anenii Noi pe anul 2022.

Raportor: E.Nuța –director

 1. Cu privire la raportul privind activitatea grădiniței ,,Prichindel” din s.Chetrosu rl.Anenii Noi pe anul 2022.

Raportor: L.Antoci, director

 1. Cu privire la raportul privind activitatea Bibliotecii Publice Teritoriale Todirești pe anul 2022.

Raportor: L.Railean-bibliotecar

 1. Cu privire la raportul privind activitatea Bibliotecii Publice Teritoriale Chetrosu pe anul 2022.

Raportor: L.Doloşcan-bibliotecar

 1. Cu privire la raportul privind activitatea Căminului cultural Chetrosu pe anul 2022.

Raportor: Cecan I-Şef cămin cultural

 1. Cu privire la activitatea specialistului în perceperea fiscală pe anul 2022.

Raportor: N.Hadjiu, specialist

 1. Cu privire la activitatea specialistului în reglementarea regimului funciar pe anul 2022.

Raportor: G.Hadjiu, specialist

 1. Cu privire la executarea deciziilor consiliului comunal Chetrosu pe anul 2022.

Raportor: L.Zalevschi, primar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de acordarea tichetelor de masă angajaților din cadrul Primăriei com. Chetrosu.

Raportor: L.Brailean,contabil șef

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă şi utilizarea mijloacelor acestuia pentru a.2023.

Raportor:L.Brailean, contabil-șef

 1. Cu privire la stabilirea mărimei indemnizaţiei pentru alesul local pe anul 2023.

       Raportor:L.Brailean, contabil-șef

 1. Cu privire la executarea bugetului comunal Chetrosu pe  anul  2022.

Raportor: L.Brailean,contabil șef

 1. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2023.

Raportor: L.Brailean,contabil șef

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor:L.Brailean, contabil-șef

 1. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității  proiectului de dezvoltare locală: Grădinița de copii Prichindel.

Raportor: L.Zalevschi, primar

 1. Cu privire la inițierea formării bunului imobil prin separare.

Raportor: G.Hadjiu, specialist

 1. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a unor terenuri proprietate publică.

Raportor: G.Hadjiu, specialist

 1. Cu privire la rezultatele licitației publice cu strigare din 24.02.2023.

Raportor: G.Hadjiu, specialist

 1. Cu privire la inițierea lucrărilor de corectare a erorilor cadastrale.

Raportor: G.Hadjiu, specialist

 1. Cu privire la examinarea demersurilor și cererilor.

Raportor:D.Toma,  secretar

II.Secretarul consiliului local dna D.Toma va asigura înştiinţarea privind convocarea în şedinţa ordinară a consiliului local la 10.03.2022 ora 13.00.

 III.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid ZALEVSCHI