D I S P O Z I Ţ I E     nr.12      din 24 februarie 2023     Cu  privire la alocarea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

În scopul organizării şi petrecerii  măsurilor  culturale consacrate  „Zilei Internaţionale a Femeii” la 08 martie 2023, în conformitate cu devizele de cheltuieli prezentate de organizatorul măsurii şi prevederile  art. 29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se redistribuie suma de  10 000 lei din alocaţiile bugetului   căminului cultural Todireşti pentru a.2023, pentru menţionarea participanţilor la măsurile  culturale  consacrate  sărbătorii „Ziua Internaţională a Femeii”.
  2. Se redistribuie suma de  10 000 lei din alocaţiile bugetului   căminului cultural Chetrosu pentru a.2023, pentru menţionarea participanţilor la măsurile  culturale  consacrate  sărbătorii „Ziua Internaţională a Femeii”.
  3. Contabilitatea va întocmi documentele necesare pentru ridicarea numeralului.
  4. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                        Leonid ZALEVSCHI