Anunț cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Anunturi Consultări publice Uncategorized

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

 

Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 16 martie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie:

Cu privire la schimbarea domeniului  terenurilor din proprietate UAT Chetrosu.

 

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 30 martie 2023, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

 

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Diana Toma, secretar al consiliului local.

 

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

PROIECT

Cu privire la schimbarea domeniului  terenurilor din proprietate UAT Chetrosu

 

În temeiul art.14 alin.(2), litera b) şi e) a Legii nr.436/2006 privind administraţia public locală, cu modificările și completările ulterioare, Codului Funciar nr.828/1991, Legii 121/2007 art.9 alin (2), lit.b) privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii 29/2018 art.16 alin.(1) lit.f) privind delimitarea proprietăţii publice; cap.III secţiunea 3, pct.34 din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1170 din 25.10.2016, conform Regulilor interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de Consiliul şi Primăria com.Chetrosu rl. Anenii Noi, Dispoziție nr.159 din 21.12.2022, conform avizuluicomisiei de specialitate, avizulcomisiei de specialitate, se propune ConsiliulComunalChetrosu, următorul proiect de decizie:

 1. Se permite schimbarea domeniului terenurilor proprietate publică cu categoria de destinaţie – teren din intravilanul localității, modul de folosință – aferent obiectivului destinat locuinței; din domeniul “public”în domeniul “privat”, după cum urmează:

1.1.  teren cu numărul cadastral 1046116481 suprafața 0,10 ha,

1.2.  teren cu numărul cadastral 1046116482 suprafața 0,10 ha

1.3.  teren cu numărul cadastral1046116483 suprafața 0,10 ha,

1.4.  teren cu numărul cadastral1046116484, suprafața 0,10 ha,

1.5.  teren cu numărul cadastral1046116485 suprafața 0,10 ha,

1.6.  teren cu numărul cadastral1046116486 suprafața 0,10 ha,

1.7.  teren cu numărul cadastral 1046116487 suprafața 0,10 ha,

1.8.  teren cu numărul cadastral 1046116488 suprafața 0,10 ha,

1.9. teren cu numărul cadastral1046116489 suprafața 0,10 ha,

1.10. teren cu numărul cadastral1046116490 suprafața 0,10 ha,

1.11.  teren cu numărul cadastral1046116491 suprafața 0,10 ha,

1.12.  teren cu numărul cadastral1046116492 suprafața 0,10 ha,

1.13. teren cu numărul cadastral1046116494 suprafața 0,10 ha,

1.14. teren cu numărul cadastral1046116495 suprafața 0,10 ha,

1.15. teren cu numărul cadastral 1046116496 suprafața 0,10 ha,

1.16. teren cu numărul cadastral1046116497 suprafața 0,10 ha,

1.17. teren cu numărul cadastral1046116498 suprafața 0,10 ha,

1.18. teren cu numărul cadastral 1046116499 suprafața 0,10 ha,

1.19. teren cu numărul cadastral1046116500 suprafața 0,10 ha,

1.20. teren cu numărul cadastral1046116501 suprafața 0,10 ha,

1.21. teren cu numărul cadastral1046116502 suprafața 0,10 ha,

1.22. teren cu numărul cadastral1046116503 suprafața 0,10 ha

1.23. teren cu numărul cadastral1046116504 suprafața 0,10 ha

1.24. teren cu numărul cadastral 1046116505 suprafața 0,10 ha,

1.25. teren cu numărul cadastral 1046116506 suprafața 0,10 ha,

1.26. teren cu numărul cadastral 1046116507 suprafața 0,10 ha,

  1.27. teren cu numărul cadastral1046116508 suprafața 0,10 ha,

  1. Specialistul pentru reglementarea regimului proprietății funciare a primăriei comunei Chetrosu va depune actele necesare la SCT AneniiNoi, Departamentul „Cadastru” I.P. „Agenţia Servicii Publice”.
  2. Prezentul acta dministrativ se publicăîn RSAL și se comunică:
  • Primarul comunei Chetrosu
  • Specialistul în reglementarea regimului funciar
  • Persoanei solicitante
  • Oficiul Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat
  1. Prezentul act administrativ este supus căilor de atac în procedură prealabilă către autoritatea emitentă în termen de 30 zile conform Codului administrativ.
  2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama , consilier.