Dispozitia nr.140 din 16.11.2022

D I S P O Z I Ţ I E     nr.140                                                      din 16 noiembrie 2022 Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, […]

Mai mult..