Plan de achizitie modificat

Uncategorized

APROBAT

L.Zalevschi___________________

                                                                                                                                        (primarul com.Chetrosu)

 

PLANUL DE ACHIZITIE

Primăria com.Chetrosu pentru anul  2022

 

Plan de achizitii modificat

Nr d/o Expunerea obiectului de

achizitie

Valoarea estimativă, mii lei

(inclusiv TVA)

Perioada

desfasurarii procedurii de achizitie publica

Procedura de achizitie publica
1 Gaz natural 268000 Ianuarie

 

Achizitii din unica sursa
2 Energie electrica 276000 Ianuarie Achizitii din unica sursa
3 Apa si canalizare 28000 Ianuarie Achizitii din unica sursa
4 Alte servicii comunale 12000 martie Contract de mica valoare
5 Servicii de telecomunicatii 16000 Ianuarie Achizitii din unica sursa
6 Servicii informationale 31800 Ianuarie Achizitii din unica sursa
7 Servicii de transport 14000 februarie Contract de mica valoare
  Servicii de reparație curenta 455900

200000

214000

Mai

Aprilie

Martie-decembrie

COP

Contract de mica valoare Contract de mica valoare

9 Servicii bancare 20000 Ianuarie Fara metoda achizitiilor
10 Alte cheltueli neatribuite altor aliniate 90000

150000

150000

150000

 

 

Februarie-martie

Aprilie- iunie

Iulie-septembrie

Octombrie-decembrie

Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare
11 Alte cheltueli curente 118000 Februarie-decembrie Fara metoda achizitiilor
12 Procurarea materialelor didactice 38000 iunie Contract de mica valoare
13 Procurarea materialelor gospod.rechizite de birou 170000 Martie –decembrie Contract de mica valoare
14 Procurarea materialelor constructie 11300

200000

200000

Martie

Aprilie-iunie

Iulie-septembrie

Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare
15 Procurarea accesoril.de pat si echipament 50000 Februarie-septembrie Contract de mica valoare
16 Procurarea altor materiale 150000 Februarie- decembrie Contract de mica valoare
17 Procurarea produselor alimentare 210000

210000

210000

210000

Ianuarie

Aprilie

Iulie

octombrie

Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare Contract de mica valoare
18 Procurarea  uneltelor si sculelor,inventr de producer si stocuri de material de uz gospodaresc 30000

66000

martie

aprilie

Contract de mica valoare Contract de mica valoare

 

19 Procurarea altor mijloace fixe 40000 august Contract de mica valoare
20 Reparatie capitala a cladirii 1285700 septembrie Licitaţie publica
21 Reparatie capitala a cladirii Grădiniței din s.Chetrosu 4 215 000 august Licitație deschisă
  TOTAL ACHIZITII 9 489 700    

 

 

                            Contabil şef                                                                               L. Brailean