Plan de achizitie modificat

APROBAT L.Zalevschi___________________                                                                                                                                         (primarul com.Chetrosu)   PLANUL DE ACHIZITIE Primăria com.Chetrosu pentru anul  2022   Plan de achizitii modificat Nr d/o Expunerea obiectului de achizitie Valoarea estimativă, mii lei (inclusiv TVA) Perioada desfasurarii procedurii de achizitie publica Procedura de achizitie publica 1 Gaz natural 268000 Ianuarie   Achizitii din unica sursa 2 Energie electrica 276000 […]

Mai mult..