Cu privire la desfăşurarea consultării publice a proiectului de decizie

Consultări publice Dispoziţiile primarului Proiecte de decizii Uncategorized

D I S P O Z I Ţ I E  

 

nr.53                                                                  din 04 mai 2022

 

 Cu privire la desfăşurarea consultării 

publice a proiectului de decizie

În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârea Guvernului nr.967 din 09.08.2016 “Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, art.8, art.29, art.32 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 cu privire la administraţia publică locală, art. 1, art.4 din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 cu privire la descentralizarea administrativă, art. 18 din Legea 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative

D I S P U N:

 1. A iniția procesul de consultare publică a proiectului de decizie:

Cu privire la reparaţia străzilor din comuna Chetrosu pe anul 2022,, Anexa nr.1.

 

 1. Se desemnează persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică, secretarul consiliului – dna Diana Toma, în sarcina căreia se pune asigurarea desfăşurării consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie menționat în p.1.

 3. Se pune în sarcina dnei Diana Toma persoană responsabilă de coordonarea procesului de consultare publică:

 1. plasarea anunţului despre iniţierea elaborării deciziei pe panoul informativ din com. Chetrosu;
 2. informarea părţilor interesate despre iniţierera elaborării proiectului de decizie;
 3. elaborarea textului iniţial al proiectului de decizie;
 4. plasarea textului iniţial al proiectului de decizie şi anunţului despre organizarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie pe panoul informativ al primăriei;
 5. informarea părţilor interesate despre desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie.

  

În rezultatul consultărilor publice:

 

 
 • perfecţionarea proiectului ţinând cont de recomandările primite, întocmirea sintezei recomandărilor;
 1. formarea dosarului despre elaborarea proiectului de decizie;
 2. publicarea rezultatelor consultărilor prin informarea generală, informarea direcţionată a părţilor interesate;
 3. coordonarea variantei finale a deciziei, luând în consideraţie recomandările şi prezentarea acestora pentru examinare ulterioară în cadrul şedinţei consiliului local
 4. Controlul îndeplinirii prezentei dispoziții mi-l asum .

 

 

 

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI

 

 

Anexa nr.1

 

Proiect de decizie: Cu privire la reparaţia străzilor din comuna Chetrosu pe anul 2022

 

În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrea Guvernului RM nr.1518 din 17.12.2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ – teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei”, Hotărîrea Guvernului nr.1166 din 28.11.2008 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează  în Hotărîrea Guvernului nr.1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor”, art.14 alin(2), al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, se propune următorul proiect de decizie:

 

 1. Se propune spre reparaţie următoarele străzi din com.Chetrosu:

 

s.Chetrosu: o porţiune a str.Victoriei, str.Primului învăţător, o porţiune a str.Castanului, o porţiune a str.Medicului, str. Tineretului;

s.Todireşti: str.A.Donici, str.31 August 1989, str.Livezilor, o porţiune str.N.Nigai.

 

 1. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama primarului L.Zalevschi.