Anunturi Consultări publice Proiecte de decizii

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 05 mai 2022, consultarea publică a proiectului de decizie:

Cu privire la reparaţia străzilor din comuna Chetrosu pe anul 2022

În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrea Guvernului RM nr.1518 din 17.12.2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ – teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei”, Hotărîrea Guvernului nr.1166 din 28.11.2008 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează  în Hotărîrea Guvernului nr.1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor”, art.14 alin(2), al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, se propune următorul proiect de decizie:

  1. Se propune spre reparaţie următoarele străzi din com.Chetrosu:

 

s.Chetrosu: o porţiune a str.Victoriei, str.Primului învăţător, o porţiune a str.Castanului, o porţiune a str.Medicului, str. Tineretului;

s.Todireşti: str.A.Donici, str.31 August 1989, str.Livezilor, o porţiune str.N.Nigai.

 

  1. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama primarului L.Zalevschi.

 

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 20 mai 2022, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Diana Toma, secretar al consiliului local.

 

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .