Consultări publice!

Anunturi Consultări publice

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 21 martie 2022, consultarea publică a proiectului de decizie:

Cu privire la denumirea a două străzi din comuna Chetrosu

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 08 aprilie 2022, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Diana Toma, secretar al consiliului local.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

 

Proiect de decizie:Cu privire la denumirea a două străzi din comuna Chetrosu

În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Hotărîrea Guvernului RM nr.1518 din 17.12.2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ – teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei ”, Hotărîrea Guvernului nr.1166 din 28.11.2008 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează  în Hotărîrea Guvernului nr.1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor”, art.14 alin(2), al Legii nr.436/2006 privind administraţia publică locală, avizul comisiei de specialitate, se propune următorul proiect de decizie:

  1. Se atribuie străzii din s.Chetrosu (strada băii) paralele str.Moşiei începind de la str.Mihail Frunze pîna la str.Prieteniei denumirea – str.Renaşterii .
  2. Se atribuie străzii din s.Todireşti, dintre strada Ştefan cel Mare şi Alexandru Donici, denumirea – str.Viitorului.
  3. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama primarului L.Zalevschi.