Dispoziţie nr.28

D I S P O Z I Ţ I E     nr.28                                                                  din 24 martie 2022  Cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de amenajare, salubrizare şi igienizare a teritoriului com.Chetrosu             În scopul amenajării, igienizării şi salubrizării teritoriului localităţilor comunei Chetrosu, în conformitate cu art.12 al Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de […]

Mai mult..

Dispozitie

D I S P O Z I Ţ I E     nr.27                                                                  din 17 martie 2022    Cu privire la desfăşurarea consultării  publice a proiectului de decizie În scopul informării multilaterale a populaţiei despre procesul de elaborare a deciziilor consiliului comunal Chetrosu şi în conformitate cu Legea nr.239-XVI  din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul […]

Mai mult..

Consultări publice!

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu! Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria […]

Mai mult..

Decizie adoptat in sedinta nr.1/1 din 02 martie 2022

DECIZIE nr.1/1 din 02 martie 2022     Cu privire la darea de seamă a Întreprinderii Municipale „Gospodăria Comunală Chetrosu”   Conform prevederilor art. 14 lit.h) din Legea 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, în temeiul art.14 alin (1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie […]

Mai mult..