Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pentru anul 2021

Deciziile consiliului local Impozite şi taxe locale

 

Anexa nr.4

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale stabilite pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale Chetrosu ce vor fi încasate la bugetul comunal în  anul 2022

 

Nr. Denumirea impozitului sau taxei locale Baza impozabilă şi/sau  obiectul impunerii Cota impozitului sau taxei înlesniri /scutiri fiscale
1 2 3 4 5
  Impozitul funciar:
1.

 

 

 

 

 

 

Pentru  terenurile cu destinaţie agricolă: a) toate terenurile, altele decât cele destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au indici cadastrali

 

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor:

– care au indici cadastrali

– care nu au undici cadastrali

 

c) terenurile ocupate de obiecte acvatice  (iazuri, lacuri, etc.)

 

 

-1,5 lei p/u 1 grad/ha;

-110 lei p/u 1 hectar;

 

 

 

-0,75 lei p/u 1 grad/ha;

-55 lei p/u 1 ha;

 

-115 lei p/u 1 hectar de suprafaţă acvatică.

Conform  Codului Fiscal
  Pentru terenurile din intravilan:

 

a) terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lângă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea  administraţiei publice locale  ca loturi  de pe lângă domiciliu şi distribuite  în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)

 

b) terenurile destinate  întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

-1 leu p/u 100 m.p.

 

 

 

 

 

 

 

-10 lei p/u 100 m.p.

Conform Codului Fiscal
  Pentru terenurile din extravilan a)pe care sînt amplasate clădiri şi construcţii, cariere şi pămînturile  distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

b) altele decît cele specificate la p.a) neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

– 350 lei pentru 1 ha;

 

 

 

 

 

– 70 lei pentru 1 ha

Conform Codului Fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Impozitul pe bunurile imobiliare:
2. 1)pe clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă, precum şi pe alte bunuri imobiliare  neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate: – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 

Conform Codului Fiscal
2) pe bunurile imobiliare cu altă destinaţie decât cea locativă sau agricolă, inclusiv exceptând garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate şi loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate -pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător

 

 

 

-pentru persoanele fizice altele decît cele specificate la prima liniuţă

-0,3 la sută din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare pe perioada fiscală

 

-0,3 la sută din costul bunurilor imobiliare

 
3) pe bunurile imobiliare cu destinaţie locativă,(apartamente şi case de locuit individuale)  – pentru persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător:

 

 

 

– pentru persoanele fizice, altele decât cele specificate la prima liniuţă:

 

Notă: în cazurile în care suprafaţa totală a locuinţelor şi a construcţiilor principale ale persoanelor fizice care nu desfăşoară acitivitatea de întreprinzător înregistrate cu drept de proprietate depăşeşte 100 m.p., inclusiv, cotele concrete stabilite ale impozitului pe bunurile imobiliare se majorează în funcţie de suprafaţa totală, după cum urmează;

– de la 100 la 150 m.p. inclusiv – de 1,5 ori;

– de la 150 la 200 m.p. inclusiv – de 2 ori;

-de la 200 la 300 m.p. inclusiv – de 10 ori;

-peste 300 m.p. – de 15 ori.

-0,1 la sută din valoarea contabilă a bunurilor  imobiliare pe perioada fiscală;

 

-0,1 la sută din costul bunurilor imobiliare;

 

 
  3)pentru  bunuri imobiliare  evaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate:

 

 

 

 

-pentru  loturile întovărăşirilor pomicole  cu sau fără construcţii amplasate pe ele

 

 

-pentru  garajele  şi terenurile  pe care sunt amplasate:

 

 

-pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri)

 

-pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele:

 

-0,4% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare;

 

–0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 

 

-0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare

 
De impozitul pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinaţie locativă, unde aceştea şi-au înregistrat domiciliu sînt scutiţi în limita valorii (costului) pănă la 15,0 mii lei:

a) persoanele de vîrstă pensionară, persoanele cu dizabilităţi severe şi accentuate, persoanele cu dizabilităţi din copilărie, persoanele cu dizabilităţi medii (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

b) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

c) familiile militarilor căzuţi în acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

d) familiile care au copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dizabilităţi;

e) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea;

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Cotele texelor pentru unităţile comercilae şi sau prestări servicii

Nr.

d/or

Tipul obiectului decomerţ şi/sau obiectului de prestări servicii

 

Cota taxei de bază pentru unitatea de comerţ/de prestări servicii

 

 

(în lei pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul aplasării (str.Chişinăului)

 

(în % la cota taxei de bază)

Coeficient pentru tipul sau categoria de mărfuri realizate şi a serviciilor prestate( tutun şi băuturi alcoolice)

(în % la cota taxei de bază)

 

Coefeicientul pentru programul de activitate regim non-stop (în % la cota taxei de bază)
Unitatea de comerţ cu amănuntul (conform HG nr.931 din 08.12.2011)
  Magazin care comercializează produse alimentare, mărfuri industriale, produse cosmetic şi mobilier      

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – pînă la 30 m2 2500 lei 20% 5%

 

15%
2 – de  la 31- pînă la 50 m2 3600 lei 20%  

5%

15%
3 – de la 51 – pînă la 75 m2 4700 lei 20%  

5%

15%
4  De la 76 m2 5900 lei 20% 5%

 

15%
   Farmacia        
1   – pînă la 30 m2 1000 lei 20%    
2 de  la 31- pînă la 50 m2 2800 lei 20%    
  Staţia PECO (de alimentaţie cu petrol şi/sau gaze)      

 

 

 
 

1

Coloană – 1 15000 lei      
   Bar/terasa 3000 lei 20% 5% 15%
Unităţile de comerţ cash and carry
1 Obiectele de comerţ cash and carry        
  Pînă la 100 m2 15000 lei      
De la 101 m2 -500 m2 20000 lei
De la 501 m2-1000m2 25000 lei
De la 1001 m2-1500 m2 30000 lei
2 Depozit/frigider

Unitate comercială constituită dintr-o singură structură sau spaţiu deschis, destinată comercializării cu ridicata , în care sunt păstrate bunurile comercializate.

       
  Pînă la 100 m2 7000 lei      
  De la 101 m2 15000 lei      
Unităţi de comerţ cu ridicata
  Încăperi de depozitare a produselor cumpărate şi materialelor de construcţie  în scopul revînzării acestora către alţi comercianţi sau utilizatori profesionali        
1  Pînă la 100 m2 15000 lei      
2 De la 101 m2 -500 m2 20000 lei      
De la 501 m2-1000m2 25000 lei
De la 1001 m2-1500 m2 30000 lei
Unităţile de alimentaţie public (conform HG nr.1209 din 08.11.2007)
  Complex de alimentaţie public:        
1 Pînă la unităţi – 1 1500 lei      
2 De la unităţi – 1-3 3000 lei      
  Restaurant        
    Pînă la 30 locuri 4500 lei      
   De la 31 pînă la 50 locuri 7000 lei        
  Sală de festivităţi        
3  De la 41 – pînă la 60 locuri 3500 lei      
4  De la 61 – pînă la 80 locuri 5000 lei      
5  De la 81 – pînă la 150 locuri 10000 lei      
  Cofetărie        
1 – pînă la 30 m2 1500 lei      
2 – de  la 31- pînă la 50 m2 2000 lei      
Cantină      
1 Pînă la 10 locuri 2000 lei      
Fast-food 2500 lei      
1 Terasă 1500 lei      
Unităţi de prestări servicii (secţiunilor G (45.2), I, L, M, N, R şi S, diviziunile, grupele şi clasa, conform anexei nr.1 la Legea nr.231 din 23.09.2010)
1 Servicii de cazare 2500 lei      
  Piscină 1500 lei lunar (în perioada de activitate)      
2 Saună 3000 lei      
3 Unitate pentru colectarea fierului, sticlei,plasticului        
4 Comercializarea cu material săditor 2000 lei      
5 Comercializarea, repararea articolelor din inox 6000 lei       
6 Prelucrarea şi ambalarea mierii 1000 lei      
7 Staţie de deservire auto, piese de schimb şi uleiuri 4500 lei      
   a)  vulcanizare/balansare 1800 lei      
   b)  spălătorie auto  

 

     
Pentru 1 loc de spălare auto 1500 lei
8 Salon de frumuseţe 1500 lei      
9 Frizerie 1500 lei      
10 Fabricarea articolelor din beton armat 2000 lei      
11  Fabricarea lemnului 5000 lei      
   Lemn şi silicat de gaz 15000 lei      

 

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul 2022

 

Nr.

d/o

Denumirea taxelor Cota taxei de bază

 

(în lei% pentru anul calendaristic)

Coeficient pentru locul amplasării

(doar în cazul taxei de piaţă şi taxei pentru dispozitivele publicitare)

Coeficient pentru tipul pieţei

(doar în cazul taxei de piaţă)

Coeficient pentru regimul de activitate a pieţei (doar în cazul taxei de piaţă) Înlesnirile fiscal conform art.296 din Codul Fiscal suplimentar celor stabilite prin art.295
1 Taxa pentru amenajarea teritoriului:   X X X
  a) Pentru salariat 150 lei      
2 Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrative- teritoriale 5% X X X
3 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) 10% X X X
4 Taxa de aplicare a simbolicii locale 0,1 % X X X
5 Taxa pentru cazare 10% X X X
6 Taxa pentru dispozitivele publicitare 200 lei

(m2)

X X
7 Taxa de piaţă 4 lei m2

(anual)

 

X

 

X

 

X

 

8 Fondatorul gospodăriei ţărăneşti 50 lei  

X

 

X

 

X

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

Contabil şef                                                                                     L.Brailean

 

Anexa nr.6

la decizia nr.11/3

Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu

pentru  anul  2022 în a doua  lectură

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2022

Nr. d/o Codul Eco (K6) Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei)
1 2 3 4
1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:  

 

         –    amplasate în sate Conform Legii bugetului
    Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus
2 142320 Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publice după fact
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
3 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară (lei/copil/zi) Conform ordinelor Ministerului Educaţiei
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberarea certificatelor:

– pentru realizarea produselor animaliere şi agricole

– de naştere

– de căsătorie

 

25

25

200

servicii de xerox  1 lei foaia
Înregistrarea certificatului de urbanism pentru proiectare/certificatului de urbanism informativ 50
Înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare 200
Plata pentru notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ 100

 

Secretar al consiliului                                                                      D.Toma

 

Contabil şef                                                                                     L.Brailean