Dispozitia nr. 102 din 24 septembrie 2021 cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului local

Dispoziţiile primarului

 

În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 

D I S P U N E:

Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.9 la 29 septembrie 2021, cu începutul la ora 14:00, cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la executarea bugetului comunal Chetrosu pe prima jumătate a anului 2021. Raportor: L.Brailean, contabil-şef

 1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul communal Chetrosu. Raportor: L.Zalevschi, primar.
 2. Cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director a grădiniţei de copii din com. Chetrosu: IET „Prichindel” din s. Chetrosu, rl.Anenii Noi, etapa a IV- interviul. Raportor: L.Zalevschi, primar.
 3. Cu privire la examinarea demersului loc.s. Todireşti nr. 42 din 18.08.2021 privind permisiunea conectării la apeduct din s. Todireşti. Raportor: L.Zalevschi, primar.

5. Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a unor terenuri proprietate publică. Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la examinarea cererii loc. s. Chetrosu nr. 30 din 29.06.2021 privind actualizarea şi substituirea planului geometric. Raportor: Hadjiu Galina, specialist în reglementarea regimului funciar.
 2. Cu privire la examinarea cererii loc. s. Chetrosu nr. 25 din 19.04.2021 privind actualizarea planului geometric. Raportor: Hadjiu Galina, specialist în reglementarea regimului funciar.
 3. Cu privire la înregistrarea supranormei terenurilor de pe lîngă casele de locuit. Raportor: Hadjiu Galina, specialist în reglementarea regimului funciar.
 4. 9. Cu privire la examinarea cererii prealabile cet. Deliu Marina nr. 52 din 09.2021.

Raportor: L.Zalevschi, primar.

 1. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-1037 din 07.09.2021. Raportor: L.Zalevschi, primar.
 2. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial  al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-1045 din 07.09.2021. Raportor: L.Zalevschi, primar.
 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de întreținere a animalelor domestice, păsărilor şi a familiilor de albine pe lîngă gospodăriile private în teritoriul comunei Chetrosu. Raportor: D.Toma, secretar.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și crieriile de stabilire și acordare a ajutorului financiar unic din Fondul disponibil al com. Chetrosu. Raportor: D.Toma, secretar.
 5. Cu privire la examinarea demersurilor şi cererilor. Raportor: L.Zalevschi, primar.

2.Secretarul consiliului local dna D.Toma va asigura înştiinţarea privind convocarea în şedinţa ordinară a consiliului local la 29.09.2021 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                                                        Leonid ZALEVSCHI