Dispozitie

Dispoziţiile primarului

 D I S P O Z I Ţ I E  

 nr.61                                                                                     din 28 mai 2021

  Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local

             În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

 DISPUNE:

Se convoacă şedinţa extraordinară a consiliului local Chetrosu, rl. Anenii Noi, 5 la data de 03 iunie 2021, cu începutul la ora 15:00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat nr.1304/OT3-226 din 08.04.2021 privind reexaminarea şi modificarea Deciziei Consiliului local Chetrosu, nr.8/2 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2021 în a doua lectură”. Raportor: D.Toma, secretar;
  2. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei consiliului comunal Chetrosu nr.4/2 din 19.03.2021 „Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2021”. Raportor:  Toma, secretar;
  3. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din comuna Chetrosu, r-l Anenii Noi. Raportor: D.Toma, secretar;
  4. Secretarul consiliului local dna D.Toma va asigura înştiinţarea privind convocarea în şedinţa extraordinară a consiliului local la 03.06.2021 ora 15.00.
  5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                                         Leonid ZALEVSCHI