Alegeri parlamentare anticipate

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E 

 nr.58                                                                           din 25 mai 2021

 

Cu privire la stabilirea ordinii  privind desfăşurarea agitaţiei electorale ale concurenţilor  electorali şi stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral

 În conformitate cu art.29 alin.2) din Legea privind administraţia public locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.131 din Codul Electoral al RM nr.1381-XIII din 21.11.1997 cu modificările ulterioare, Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.4817 din 05.05.2021 cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021, în scopul bunei desfăşurări a alegerilor parlamentare, primarul comunei Chetrosu,

 D I S P U N E:

 1. A stabili locul desfăşurării întîlnirilor  concurenţilor electorali cu  alegătorii în încăperi după cum urmează:
 2. a) satul Chetrosu-Bîc – în căminul cultural din centru satului Chetrosu;
 3. b) satul Todireşti – în căminul cultural din centru satului Todireşti.
 4. 2. A stabili locul desfăşurării întîlnirilor  concurenţilor electorali cu  alegătorii în  perimetrul satelor după cum urmează:
 5. a) satul Chetrosu-Bîc:

–  în  regiunea  magazinului COOP ”Mereni”;

– în regiunea căminului cultural;

– în sectorul nou al satului.

b)satul Chetrosu-Neamţ:

–  în regiunea  caselor la bloc;

–  în regiunea magazinului alimentar  cu două nivele;

–  parcul de lîngă gimnaziul  „Gr.Vieru”.

 1. c) satul Todireşti:

–  în  regiunea  magazinului  COOP”Mereni”;

–  parcul din centrul satului.

 1. A stabili locuri speciale de afişaj   electoral  pentru  toţi concurenţii     înregistraţi după cum urmează:
 2. a) satul Chetrosu-Bîc:

– panoul informativ  din  regiunea  magazinului COOP”Mereni”;

b)satul Chetrosu-Neamţ:

– pe panoul  informativ de pe sediul primăriei Chetrosu.

c)satul Todireşti:

– pe  panoul  informativ din  regiunea  magazinului  COOP ”Mereni”;

– pe panoul informativ din regiunea grădiniţei de copii ”Romariţa”.

 1. Se informează agenţii economici, care doresc să instaleze panouri informative în mod individual, de a coordona instalarea cu APL.
 2. Dispoziţia va fi adusă la cunoştinţa subiecţilor interesaţi prin afişare pe panourile informative din teritoriul comunei Chetrosu şi pe pagina web a primăriei com. Chetrosu.
 3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 Primarul

com.Chetrosu                                                              Leonid ZALEVSCHI