Anunt!

Concursuri Dispoziţiile primarului

 D I S P O Z I Ţ I E   NR.50

      din 11 mai 2021

 Cu privire la desfăşurarea primei etape a concursului

pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii

din localităţile comunei Chetrosu: IET s.Chetrosu şi IET s.Todireşti

 În  conformitate cu  prevederile p.37 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director  şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015, cu modifiările şi completările ulterioare, în temeiul art.29 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N:

 1.Se stabileşte data desfăşurării primei etape a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din localităţile comunei Chetrosu: IET s.Chetrosu şi IET s.Todireşti, la 14.05.2021 orele 14.00 în incinta primăriei com.Chetrosu, sala de şedinţe.

2.Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                             Leonid ZALEVSCHI