Dispozitie

 D I S P O Z I Ţ I E    nr.61                                                                                     din 28 mai 2021   Cu privire la convocarea  şedinţei extraordinare  a consiliului local              În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu  DISPUNE: Se […]

Mai mult..

Dispoziţie

D I S P O Z I Ţ I E    nr.59             din 26 mai 2021  Cu privire la propunerea de constituire a secţiilor de votare În  scopul efectuării votării, numărării voturilor la alegerile parlamentare anticipate a  Republicii Moldova  din 11 iulie 2021 şi în conformitate cu art.30 Codul Electoral […]

Mai mult..

Alegeri parlamentare anticipate

D I S P O Z I Ţ I E   nr.58                                                                           din 25 mai 2021   Cu privire la stabilirea ordinii  privind desfăşurarea agitaţiei electorale ale concurenţilor  electorali şi stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral  În conformitate cu art.29 alin.2) din Legea privind administraţia public locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.131 din Codul […]

Mai mult..

Colaborare cu succes!

În data de 6 mai curent au fost livrate pachete alimentare la 29 de persoane în vârstă din comuna noastră! În acest sens vrem să ne exprimăm profunda recunoștință față de agenții economici din comuna Chetrosu care au contribuit cu donații și nu numai! Trei agenți economici printre care: ”OKMarket” (SRL DONIVEL) s. Todirești, Market […]

Mai mult..

Anunt!

D I S P O Z I Ţ I E   NR.51       din 11 mai 2021  Cu privire la instituirea Comisiei de concurs  În conformitate cu prevederile p.26 alin.(1) al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului […]

Mai mult..

Anunt!

 D I S P O Z I Ţ I E   NR.50       din 11 mai 2021  Cu privire la desfăşurarea primei etape a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din localităţile comunei Chetrosu: IET s.Chetrosu şi IET s.Todireşti  În  conformitate cu  prevederile p.37 al Regulamentului cu privire la organizarea şi […]

Mai mult..