ANUNŢ!

Uncategorized
In atenția locuitorilor satului Chetrosu!
Ținem să vă reamintim că în conformitate cu decizia consiliului local din 19.03.2021 urmează să începem reparația drumului de pe strada Plopului. Cu această ocazie Administrația Publică Locală, solicită implicarea activă a sătenilor pentru colectarea mijloacelor financiare care vor fi distribuite la procurarea:
1. Cherestea 1,4 m3*4,700=6580 lei;
2. Armătura 144 metri=2000 lei;
3. Arendarea plăcii compactoare – 400 lei/ zi.
Sperăm la o conlucrare efectivă în interesul locuitorilor satului, pentru un viitor mai bun.
Vă mulțumim!
Doar împreună putem face comunitatea noastră mai bună!
Pentru detalii:
Primarul com. Chetrosu, tel.068908339
Angela Dubina(punctul medical), tel. 068833340