D I S P O Z I Ţ I E nr.35 din 02 aprilie 2021

Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al grădiniţei de copii din localităţile comunei Chetrosu   În temeiul art.32 din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, art.21, alin.(1), art.50 alin.(5), art.142, lit.j) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, Regulamentului cu privire  la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru  ocuparea funcţiei […]

Mai mult..