Anunţ !

Concursuri Dispoziţiile primarului Uncategorized

D I S P O Z I Ţ I E   NR.27

      din 03 martie 2021

 Cu privire la desfăşurarea  primei etape a concursului

pentru ocuparea funcţiei vacante de director

al grădiniţei de copii din s. Todireşti

 În  conformitate cu  prevederile p.37 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr.163 din 23.03.2015, cu modifiările ulterioare, în temeiul art.29 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

Se stabileşte data desfăşurării primei etape a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s. Todireşti la 10.03.2021 orele 14.00 în incinta primăriei com.Chetrosu, sala de şedinţe.

  1. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 Primar

al comunei  Chetrosu                                                             Leonid Zalevschi