Dispoziţia nr.29 din 12 martie 2021

  D I S P O Z I Ţ I E   NR.29 din 12 martie 2021 Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare a consiliului local              În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(1), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu D I S P U […]

Mai mult..

Anunţ !

D I S P O Z I Ţ I E   NR.27       din 03 martie 2021  Cu privire la desfăşurarea  primei etape a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s. Todireşti  În  conformitate cu  prevederile p.37 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de […]

Mai mult..

Notele informative pentru anul 2020!

Nota informativă cu privire la executarea bugetului Nota informativă privind achitarea impozitului funciar şi imobiliar Nota informativă privind cadastru funciar Nota informativă cu privire la activitatea asistentului social comunitar      

Mai mult..

Proiecte de decizie propuse spre consultare publică, şedinţa nr.4 a.2021

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!  Primăria comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi, iniţiază, începând cu 02 martie 2021, consultarea publică a proiectelor de decizie planificate a fi adoptate în şedinţa nr.4 din anul 2021 Pentru a asigura transparenţa în gestionarea eficientă a finanţelor publice şi în  activitatea  instituţiilor subordonate  pentru anul 2020, Vă propunem spre studiere […]

Mai mult..