Decizii adoptate in sedinta nr.2 din 29.01.2021

D E C I Z I E          29 ianuarie 2021 Cu privire la numirea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local În temeiul art.30 din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică vacantă şi statutul funcţionarului public, avînd ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei […]

Mai mult..

Cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti

  D I S P O Z I Ţ I E   NR.9    din  29 ianuarie 2021   Cu privire la prelungirea perioadei de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director al grădiniţei de copii din s.Todireşti Avînd ca temei procesul verbal al şedinţei comisiei de concurs nr.1 din 15.01.2021 cu […]

Mai mult..