Cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului comunal Chetrosu

Concursuri Dispoziţiile primarului Uncategorized

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL ANENII NOI

PRIMĂRIA COMUNEI CHETROSU

__________________________________________________________

6514, Republica Moldova, r-l Anenii Noi                      6514, Республика Молдова, р-н Анений Ной

      s.Chetrosu str.Frunze nr.18                                                          с. Кетроcсы ул. Фрунзе,18

     tel.: 265-32-137, 265-322-46                                                        тел.: 265-32-137, 265-32-246

            fax: (265)32-246                                                                факс: (265)32-246

 

D I S P O Z I Ţ I E   NR.6

     din 18  ianuarie 2021

 

Cu privire la desfăşurarea concursului

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar

al Consiliului comunal Chetrosu

 

În  conformitate cu  prevederile p.17 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs , aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009, având în vedere Dispoziţia primarului nr.109 din 04.11.2020 cu privire la anunţarea concursului pentru funcţia publică vacantă,  în temeiul art.29 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 

D I S P U N E:

 

1.Se stabileşte data desfăşurării probei scrise a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului comula Chetrosu la 22.01.2021 orele 14.00 în incinta primăriei com.Chetrosu.

2.Controlul asupra executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

 

 

Primar

al comunei  Chetrosu                                                             Leonid Zalevschi