Anunţ!

Concursuri

A N U N Ţ !

 

         Prin prezenta, Vă comunicăm, că în rezultatul examinării dosarelor de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului comunal Chetrosu sunt admişi la proba scrisă următorii candidaţi:

 

1.Toma Diana

2.Negara Artur

 

Totodată vă informăm că proba scrisă şi interviul se va desfăşura pe data de 22 ianuarie  2021, ora 14.00 în incinta primăriei.