Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului local

Dispoziţiile primarului

 

                         D I S P O Z I Ţ I E   NR.114

                          din 03 decembrie 2020 

                          Cu privire la convocarea  şedinţei ordinare  a consiliului local

 

            În legătură cu necesitatea apărută, în temeiul art.16 alin.(2), (3), (5)  al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.Se convoacă şedinţa ordinară a consiliului local nr.8  la 10 decembrie 2020 cu  începutul la ora 14.00 cu următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2021  în prima  lectură Raportor: L.Brailean, contabil şef.

2.Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru  anul  2021  în a doua  lectură.  Raportor: L.Brailean, contabil şef.

3.Cu privire la  rectificarea bugetului Raportor: L.Brailean, contabil şef.

4.Cu privire la cererea depusă de AO Satus Primus Studiorum cu privire la propunerea  alocării a 10%  din bugetul planificat pentru anul 2021 în scopul implimentării bugetării participative.  Raportor: L.Brailean, contabil şef.

5.Cu privire la modificarea şi completarea  Deciziei nr.6/15 din 16.09.2020 cu privire la încetarea raportului de serviciu Raportor: L.Brailean, contabil şef.

6.Cu privire la stabilirea plăţii anuale de arendă a terenurilor proprietate publică Raportor: L.Zalevschi, primar 

7.Cu privire la folosirea terenului cu destinaţie păşuni din fondul de rezervă al primăriei Raportor: L.Zalevschi, primar 

8.Cu privire la expunerea la licitaţie a bunurilor  proprietate publică  Raportor:T.Iamblea, secretar interimar

9.Cu privire la înstrăinarea surplusului de teren la cererea beneficiarului Raportor:T.Iamblea, secretar interimar

10.Cu privire la examinarea cererei depuse de conselierul Baciu Arcadie Raportor: L.Zalevschi, primar   

11.Cu privire la petiţia  depusă de un grup de locuitorii a s.Chetrosu Raportor: L.Zalevschi, primar 

12.Cu privire la examinarea cererilor Raportor: L.Zalevschi, primar

2.Secretarul interimar consiliului local dna T.Iamblea va asigura înştiinţarea privind convocarea  în şedinţa ordinară a consiliului local la 10.12.2020 ora 14.00.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar                                                                                     Leonid Zalevschi

com.Chetrosu