Cu privire la  deschiderea sezonului  de încălzire

Dispoziţiile primarului

                                                D I S P O Z I Ţ I E   NR.102

                                              din  21 octombrie  2020

 Cu privire la  deschiderea sezonului  de încălzire

          În legătură cu scăderea  temperaturii în încăperi  până la  plus 8 grade, finisarea  lucrărilor de pregătire a instituţiilor  bugetare din teritoriul comunei pentru activitate  în perioada toamnă – iarnă a.2020-2021,  în temeiul art.29 al Legii  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind Administraţia publică locală, primarul interimar al comunei Chetrosu

D I S P U N E:

 

1.Se anunţă deschiderea  sezonului de încălzire  la  cazangeriile  ce deservesc instituţiile  subordonate primăriei începînd cu 21 octombrie 2020.

2.Directorii  de instituţii vor angaja persoanele atestate  în calitate de fochişti şi vor numi responsabilii de  exploatarea cazangeriilor.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii  mi-l asum.

 

 

 

Primar

com. Chetrosu                                 `                                       Leonid Zalevschi