Cu  privire la repartizarea unităţilor de transport la birourile  electorale

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.97

   din 15 octombrie 2020

Cu  privire la repartizarea unităţilor

de transport la birourile  electorale

 

În conformitate cu art.31, art. 74 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, în scopul bunei organizări a alegerilor preşedintelui  Republicii Moldova la  01 noiembrie 2020, în temeiul art.29 din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul comunei Chetrosu

 

D I S P U N E:

  1. Se propune Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale Anenii Noi nr.4 de a pune la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare din teritoriul comunei Chetrosu următoarele unităţi de transport:

 

2.Dispoziţia  dată se va transmite Consiliului  electoral de circumscripţie uninominală Anenii Noi nr.4  şi Inspectoratului  de Poliţie Anenii Noi.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei   Chetrosu                                               Leonid Zalevschi