Cu  privire la confirmarea în calitate de operator la birourile electorale ale secţiilor de votare

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.96

   din 15 octombrie 2020

 Cu  privire la confirmarea în calitate de operator

la birourile electorale ale secţiilor de votare

În conformitate cu art.31, art. 74 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, în scopul bunei organizări a alegerilor preşedintelui Republica Moldova din  01 noiembrie 2020, în temeiul art.29 din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se propune Consiliului electoral al circumscripţiei electorale Anenii Noi nr. 4 de a confirma în calitate de operatori la birourilor electorale ale  secţiilor de votare din teritoriul comunei Chetrosu  următoarele persoane:

2.Dispoziţia  dată se va transmite Consiliului  electoral de circumscripţie uninominală Anenii Noi nr.4  în termen.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar

al comunei   Chetrosu                                                                               Leonid ZALEVSCHI