Cu privire la  rectificarea bugetului

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.92

    din 06 octombrie 2020

Cu privire la  rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută,  în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 17000,00 lei la următoareale linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564F3(0911)P1P2(8802)P3(00199) Gradiniţa Chetrosu

-311120    reparaţii capitale ale clădirilort                                                     -5000lei

S1S2(21)Org.2(010747), F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):Aparatul primarului

-222500    servicii de reparatii curente                                                        -12000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  17000,00 lei   la următoarea linie bugetară:

S1S2(21)Org.2(05564F3(0911)P1P2(8802)P3(00199) Gradiniţa Chetrosu

-273500 Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele angajatului                                                                                                                                                                                           -2000lei

-339110 Procurarea altor materiale                                                              -3000lei

S1S2(21)Org.2(010747), F3(0111)P1P2(0301)P3(00005):Aparatul primarului

-222950 servicii judiciare                                                                             -12000lei

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid Zalevschi