Cu privire la formarea echipei multidisciplinare

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.91

    din 05 octombrie 2020

 Cu privire la formarea echipei multidisciplinare

          În temeiul Hotărârii de Guvern nr.228 din 28.03.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire, în conformitate cu prevederile art.29 al Legii  nr.436-XVI  din 28.12.2006  privind  administraţia  publică locală,  primarul com.Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se formează echipa multidisciplinară în următoarea componenţă:

1.Zalevschi Leonid, primar, preşedintele comisiei;

2.Ostrovari Valentina, asistent social comunitar;

3.Roman Eugenia, medic s.Chetrosu;

4.Sîrbu Valeri, medic s.Todireşti;

5.Tarnovschi Iurie, ofiţer superior de sector;

6.Iachimenco Valentina, director gimnaziul ,,Gr.Vieru’’;

7.Ciobanu Zinaida, director gimnaziul Todireşti;

8.Antoci Lilia, director IET ,,Prichindel’’s.Chetrosu;

9.Velcinschi Svetlana, director interimar IET ,,Romaniţa’’s.Todireşti;

10.Ojog Nelea, lucrător social s.Chetrosu;

11.Beschier Ludmila, lucrător social s.Todireşti;

2.Se abrogă Dispoziţia nr.81 din 09.10.2018 “Cu privire la formarea echipei multidisciplinare”.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                      Leonid ZALEVSCHI