Decizii adoptate in sedinta nr.7 din 16.10.2020

                                                               D E C I Z I E  nr.7/1                                                                                             din 16 octombrie 2020  Cu privire la  modificarea bugetului  În legătură cu necesitatea apărută,  […]

Mai mult..

Cu privire la anunţarea concursului

                                           D I S P O Z I Ţ I E   NR.100                                            din 19 octombrie 2020  Cu privire la anunţarea concursului În scopul organizării ctivităților culturale, conform Regulamentului   Legii nr.100 din 22.12.2017 cu […]

Mai mult..