Cu privire la  instituirea grupului de lucru

                                        D I S P O Z I Ţ I E   NR.86                                                din 29 septembrie 2020  Cu privire la  instituirea grupului de lucru Cu scopul evaluării ofertelor depuse în cadrul Licitaţiei Publice cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1599118072367 […]

Mai mult..