Decizii adoptate in sedint anr.6 din 16.09.2020

                                                           D E C I Z I E  nr.6/17                                                                                        din 16 septembrie 2020  Cu privire la reducerea vârstei matrimoniale  Având în vedere cererea depusă de […]

Mai mult..