Cu privire la  acordarea concediului ordinar

                                        D I S P O Z I Ţ I E   NR.82                                           din 22 septembrie 2020      Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către xxx,    , privind acordarea […]

Mai mult..