Cu privire la propunerea de constituire a secţiilor de votare    

Dispoziţiile primarului

                                          D I S P O Z I Ţ I E   NR.81

                                           din 14 septembrie 2020

 Cu privire la propunerea de constituire a secţiilor de votare

          În  scopul efectuării votării, numărării voturilor la alegerilor Preşedintelui Republicii Moldova la 01 noiembrie  2020 şi în conformitate cu art.29 şi 74 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, în temeiul art.29 din Legea  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

  1. Se propune Consiliului electoral al circumscripţiei electorale de a constitui secţiile de votare din teritoriul comunei Chetrosu, după cum urmează:
Denumirea secţiei de votare Nr.secţiei de votare Hotarele secţiei de votare (strada) Adresa sediului biroului electoral al secţiei de votare Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii
Chetrosu s.Chetrosu:

– str.Chişinău nr.1

– str.Entuziaştilor

– str.M.Frunze

– str.Tineretului

– str.Livezilor

– str.Independenţei

– str.Arţarilor

– str.Viliamsov

– str-la Viliamsov

– str.Sportivă

– str.Plopilor

– str.S.Chireev

– str-la S.Chireev

– str.Viilor

– str-la Şcolară

– str.Moşiei

– str.Luceafărului

– str.Viitorului

– str.Teilor

– str.Alba-Iulia

– str.Ghioceilor

– str.Prieteniei

– str.Trandafirilor

Gimnaziul „Gr.Vieru” din s.Chetrosu s.Chetrosu str.Frunze,24

tel.265-32-117

Chetrosu s.Chetrosu:

– str.Chişinău nr.2-60, nr.3-69, nr.7/1, nr.7/2

– str.Salciilor

– str.Iazului

– str.Medicului

– str-la Medicului

– str.Ion Creangă

– str-la Ion Creangă

– str.Caştanului

– str-la Caştanului

– str.M.Eminescu

– str.Primul Învăţător

– str.Plopului

– str-la Plopului

– str-la Ploilor

– str.Izvoarelor

– str.Sf.Dumitru

– str.Igor Vieru

– str.Vasile Alecsandri

– str.Veronica Micle

– str.Sf.Vasile

– str.Victoriei

– str.Bisericii

– str.Andrei Doga

– str.Bîc

– str.Tighina

Căminul cultural din s.Chetrosu s.Chetrosu str.I.Creangă,2 tel.265-32-700
Todireşti Satul Todireşti Gimnaziul din s.Todireşti s.Todireşti str.Ştefan cel Mare, 65

tel.265-76-586

2.Decizia dată va fi adusă la cunoştinţa:

–  Consiliului electoral al circumscripţiei electorale pînă la 29.09.2020;

– locuitorilor com.Chetrosu, prin afişare pe panourile  informative   şi plasarea pe pagina web a primăriei.

3.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

Primar al

comunei   Chetrosu                                  `                                    L.ZALEVSCHI