Cu privire la redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie din com.Chetrosu

Dispoziţiile primarului

                                                                D I S P O Z I Ţ I E   NR.74

                                                                   din  28 august 2020

 Cu privire la redeschiderea şi reluarea activităţii

 instituţiilor de educaţie timpurie din com.Chetrosu

În scopul bunei organizări a procesului de pregătire a instituţiilor de educaţie timpurie din comuna Chetrosu pentru redeschidere în anul de studii 2020-2021, în temeiul Anexei nr.7 a Hotărârii nr.21 din 24.07.2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică “Instrucţiune privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei Covid -19”, Hotărârii nr.26 din 21.08.2020  a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, având în vedere modificările stipulate în  Hotărârea nr.28 din 28.08.2020, în conformitate cu prevederile art. 29 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se redeschid şi se reia activitatea în instituţiile de educaţie timpurie ,,Prichindel” din s.Chetrosu şi “Romaniţa” din s.Todireşti începând cu 1 septembrie 2020, cu regimul zilnic de activitate de 10 ore şi 30 minute.

2.Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor asigurarea respectării tuturor acţiunilor prevăzute în “Instrucţiune privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei Covid -19” (cu modificări ulterioare).

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                           Leonid ZALEVSCHI