Cu  privire la acordarea premiului unic

Dispoziţiile primarului

                                                                    D I S P O Z I Ţ I E   NR.73

                                                                               din  26 august 2020

 Cu  privire la acordarea premiului unic

 Cu prilejul zilelor de sărbătoare 27 august-Ziua independenţei şi 31 august – sărbătoarea “Limba noastră”, conform art.10 alin.(2), art.21 al Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar,  art.111 alin.(1) din Codul Muncii al R.Moldova nr.154 din 28.03.2003, în conformitate cu prevederile art. 29 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind  administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

  1. Se acordă premiul unic din contul economiei mijloacelor alocate pentru retribuirea muncii pe anul 2020, în limita a 5% din fondul anual de salarizare la nivel de unitate bugetară, după cum urmează:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.Contabilitatea va efectua calculele respective, cu achitarea în termen şi integral.

3.Controlul  executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                                           Leonid ZALEVSCHI