Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.66

    din 17 august 2020

 Cu  privire  la redistribuirea mijloacelor  financiare

          În scopul executării Deciziei nr.1/2 din 13 martie 2020 ”Cu privire la modificarea bugetului”, cu ocazia sărbătorii Ziua independenței la 27 august 2020 și acordării unor sume participanților la Conflictul din Transnistria, văduvelor veteranilor celui de-al doilea război mondial, participanţilor la războiul din Afganistan, participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, conform prevederilor art.26  al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.f) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

D I S P U N E:

1.Se alocă suma de  16800,0 lei din alocaţiile bugetului la linia bugetară  ”Protecţia socială”,  conform anexei.

2.Contabilitatea va întocmi documentele necesare pentru ridicarea numerarului.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI