Cu privire la  rectificarea bugetului

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.65

      din 17 august 2020

Cu privire la  rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 170000 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): gradinita Todireşti

-333110     Procurarea produselor alimentare                                    -150000lei

-335110     Procurarea materialelor p/u scopuri didactice                  -10000lei

-338110     Procurarea accesorilor de pat,îmbrăcăminte                     -5000lei

-339110      Procurarea altor material                                                 -5000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 170000 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): gradinita Todiresti

-222400  Servicii de transport                                                          -2000lei

-311120 Reparaţii capitale ale cladirilor                                           -168000lei

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid Zalevschi