Cu  privire la achitarea indemnizației de consilier pentru primele 4 ședințe ale Consiliului comunal din anul 2020

Dispoziţiile primarului

                                      D I S P O Z I Ţ I E   NR.67

                                           din 17 august 2020

 Cu  privire la achitarea indemnizației de consilier

 pentru primele 4 ședințe ale Consiliului comunal din anul 2020

 Pentru restituirea cheltuielilor aferente în cazul prezenței alesului local la ședințele consiliului comunal, în conformitate cu Decizia nr.1/2 din 13 martie 2020 ”Cu privire la modificarea bugetului”, Decizia nr.1/3 din 13.03.2020 ”Cu privire la stabilirea mărimei îndemnizației pentru alesul local”, art.24 alin.(3) al Legii nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local, art.27 al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 alin.(1) lit.f) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul comunei Chetrosu

 D I S P U N E:

1.Se alocă suma de  15400,0 lei din alocaţiile bugetului la linia bugetară  ”Aparatul primarului”,  conform evidenţei prezenţei consilierilor la şedinţe.

2.Contabilitatea va întocmi documentele necesare pentru ridicarea numerarului.

  1. Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar al

comunei   Chetrosu                                               Leonid ZALEVSCHI