Rezultatele concursului pentru funcția vacantă de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu și șef de birou la Căminul cultural Todirești

Concursuri

Concursul pentru funcția vacantă de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu și șef de birou la Căminul cultural Todirești a fost inițiat la data de 24 iunie 2020. Perioada de depunere a dosarelor a durat până la 24 iulie 2020 (inclusiv). Având în vedere că până la expirarea termenului de depunere a actelor a fost înregistrat un singur dosar, în temeiul pct.33 și pct.34 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef de birou la Căminul cultural, aprobat prin decizia nr.3/2 din 20.06.2019 (în continuareRegulament), Comisia de concurs a hotărât să prelungească termenul de depunere a actelor cu încă 10 zile (până la 03 august 2020, inclusiv). În această perioadă a fost depus încă un dosar pentru concursul anunțat.

La data de 13 august 2020, la ora 14.00, în incinta Primăriei com.Chetrosu s-a desfășurat concursul pentru ocuparea funcției vacante de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu și șef de birou la Căminul cultural Todirești. La prima etapă –  evaluarea dosarelor depuse, s-a constatat că un dosar nu este complet. Astfel, în temeiul pct.19 din Regulament, un candidat a fost eliminat din concurs.

Conform pct.35 din Regulament: ,,Dacă după prelungirea concursului, în urma examinării dosarelor la concurs a fost admis un singur candidat, concursul se poate desfășura”. Astfel, concursul a continuat cu evaluarea curriculum-ului vitae și interviul candidatului rămas în concurs.

Conform Procesului-Verbal nr.2 din 13.08.2020 al Comisiei de concurs, învingător al concursului pentru  funcția vacantă de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu, cu 7,85 puncte acumulate, este declarat Cecan Ion.

Timp de 3 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor concursului, pot fi depuse contestații (conform pct.40 din Regulament).