Cu privire la desfășurarea concursului pentru funcția vacantă de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu și Căminul cultural Todirești

Concursuri

ANUNȚ!

CU PRIVIRE LA DESFĂȘURAREA CONCURSULUI PENTRU FUNCȚIA VACANTĂ

 Având în vedere dosarele depuse pentru ocuparea funcţiei vacante de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu și Căminul cultural Todirești, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural, întru executarea Deciziei nr.1/25 din 13 martie 2020 Cu privire la anunțarea concursului,  conform alin.(1) pct.a) art.29 din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală,

se stabileşte:

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de şef de birou al Căminului cultural Chetrosu și Căminul cultural Todirești se va desfășura  la data de 13 august 2020, ora 14.00 în incinta Primăriei com.Chetrosu.

Conform pct.16 din Regulamentul privind  organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef de birou la Căminul cultural, ”Concursul constă din 3 etape succesive:

 1) verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;

2) evaluarea curriculum vitae;

3) interviul și prezentarea planului de activitate pentru următorii 5 ani”.