Cu privire la amenajarea unui loc pentru realizarea produselor proprii de către locuitorii com.Chetrosu

Uncategorized

Stimaţi locuitori ai comunei Chetrosu!

Conform pct.17 din Regulile interne de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de  Consiliul comunal Chetrosu şi Primăria com.Chetrosu, r/l Anenii Noi, adoptate prin Decizia nr.8/14 din 14.11.2018,  cu scopul participării directe a cetăţenilor şi implicării active în procesul decizional, Primăria comunei Chetrosu, iniţiază, începând cu 20 mai 2020,

consultarea publică a proiectului de decizie:

Cu privire la amenajarea unui loc pentru realizarea produselor proprii de către locuitorii com.Chetrosu

Vă informăm că, puteţi expedia Recomandări pentru proiectul de decizie propus, supus consultării publice, până la data de 01 septembrie 2020, ora 17.00 pe adresa electronică:  consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com.

De asemenea, puteţi depune recomandări în scris la Primărie, pe adresa: rl Anenii Noi, s.Chetrosu, str.M.Frunze nr.18, la Elena Diacioc, secretar al consiliului local.

Pentru detalii apelaţi la numerele de telefon 026532141, 026532137,026532246 .

 

Proiect de decizie 

Cu privire la amenajarea unui loc pentru realizarea produselor proprii de către locuitorii com.Chetrosu

 

În legătură cu necesitatea apărută, conform Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.14 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se propune următorul proiect de decizie:

1.Se permite amenajarea unor tarabe pentru comercializarea produselor proprii de catre locuitorii comunei Chetrosu pe terenul proprietate publică din preajma pieţei Nezalizov s.Chetrosu.