Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță

D I S P O Z I Ţ I E   NR.71       din 22 august 2020 Cu privire la stabilirea sporului pentru performanță În temeiul art. 16 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi al Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță  personalului […]

Mai mult..

Cu privire la instituirea tutelei şi curatelei

D I S P O Z I Ţ I E   NR.68      din 17 august  2020  Cu privire la instituirea tutelei şi curatelei           Conform prevederilor art.6, art.13 al Legii nr.140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi,  art.142,143 a Codului Familiei al Republicii […]

Mai mult..

Cu privire la  rectificarea bugetului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.65       din 17 august 2020 Cu privire la  rectificarea bugetului În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI […]

Mai mult..

Rezultatele concursului pentru funcția vacantă de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu și șef de birou la Căminul cultural Todirești

Concursul pentru funcția vacantă de șef de birou la Căminul cultural Chetrosu și șef de birou la Căminul cultural Todirești a fost inițiat la data de 24 iunie 2020. Perioada de depunere a dosarelor a durat până la 24 iulie 2020 (inclusiv). Având în vedere că până la expirarea termenului de depunere a actelor a […]

Mai mult..