Cu privire la  acordarea concediului ordinar

                             D I S P O Z I Ţ I E   NR.59                                        din  31 iulie 2020            Cu privire la  acordarea concediului ordinar Având în vedere cererea  depusă  de către  xxx, xxx la primăria  com.Chetrosu, privind acordarea concediului ordinar şi acordul […]

Mai mult..