Cu privire la revocarea  tutelei

Dispoziţiile primarului

                                 D I S P O Z I Ţ I E   NR.58

                                          din 27 iulie 2020

Cu privire la revocarea  tutelei

          Având în vedere revenirea în ţară a mamei copiilor aflaţi sub tutela bunicii, conform prevederilor art.62 alin.(3) din Codul Civil al R.Moldova nr.1107 din 06.06.2002, cu modificări ulterioare, Capitolului 19 din  Codul Familiei al Republicii Moldova, în temeiul cererii depuse de dna  xxx, având în vedere Dispoziţia nr.15 din 30.01.2019 ”Cu privire la instituirea tutelei”, în temeiul art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

    1.Se revocă tutela xxx a/n xxx asupra copiilor minori: xxx a/n xxx;

xxx a/n xxx.

  1. Se abrogă Dispoziţia nr.15 din 30.01.2019 ”Cu privire la instituirea tutelei”.

3.Controlul privind executarea prezentei  dispoziţii mi-l asum.

 Primar

al comunei Chetrosu                                                      Leonid  Zalevschi