Cu privire la  rectificarea bugetului

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.52

      din 08 iulie 2020

Cu privire la  rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 233000 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): grădiniţa Chetrosu

-333110     Procurarea produselor alimentare                      -85000lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): grădiniţa Todireşti

-333110     Procurarea produselor alimentare                      -60000lei

S1S2(21)Org.2(10747),F3(0620)P1P2(7502)P3(00333):Dezvoltarea comunală şi amenajarea teritoriului

337110 Procurarea materialelor de construcţie                     -88000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 233000 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(05564), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): grădiniţa Chetrosu

-211180 Remunerarea muncii angaj.conf.statelor                 -20000lei

-212100 Contrib.asig.sociale de stat obligat                          -5000lei

-212210 Primele de asig.oblig.asistenta medicala                  -1000lei

-314110 Procurarea masinilor si utilajelor                                      -30000lei

-334110 Procurarea medicamentelor                                     -2000lei

-336110 Procurarea materialelor de uz gospod,                             -8000lei

-337110Procurarea materialelor de constructie                              -2000lei

-338110Procurarea accesoriilor de pat,îmbracăminte                     -10000lei

-339110Procurarea altor materiale                                                 -7000lei

S1S2(21)Org.2(05566), F3(0911)P1P2(8802)P3(00199): gradinita Todiresti

-211180 Remunerarea muncii angaj.conf.statelor                 -20000lei

-212100 Contrib.asig.sociale de stat obligatorii                              -5000lei

-212210 Primele de asig.oblig.asistenţa medicală                  -1000lei

-222990 Servicii neatribuite altor aliniate                                       -2000lei

-314110 Procurarea maşinilor şi utilajelor                                      -30000lei

-334110 Procurarea medicamentelor                                     -2000lei

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0451)P1P2(6402)P3(00395): dezvoltarea drumurilor

-337110 Procurarea materialelor de construcţie                             -88000  lei.

3.Modificările sus-menţionate vor fi aprobate la şedinţa imediat următoare a  Consiliului comunal Chetrosu.

4.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

5.Controlul asupra îndeplinirii prezentei dispoziţii mi-l asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid Zalevschi