Cu privire la  rectificarea bugetului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.52       din 08 iulie 2020 Cu privire la  rectificarea bugetului În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI […]

Mai mult..