Cu privire la  rectificarea bugetului

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.50

      din 01 iulie 2020

Cu privire la  rectificarea bugetului

În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

1.A micşora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de 67000 lei la următoareale linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):Apă şi canalizare

-222990  Servicii neatribuite altor aliniate                             – 67000lei

2.A majora alocaţiile bugetare pentru anul 2020 în sumă de  67000 lei   la următoarea linie bugetară şi cod ECO:

S1S2(21)Org.2(10747), F3(0630)P1P2(7503)P3(00431):Apă şi canalizare

-313120 Reparaţii capital ale instalaţiilor de transmisie       – 67000lei

3.Se numeşte responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziţii dna L.Brailean, contabil-şef al primăriei, care va efectua modificările corespunzătoare în buget.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid Zalevschi