Cu privire la  instituirea Grupului de lucru

D I S P O Z I Ţ I E   NR.51       din 01 iulie 2020  Cu privire la  instituirea Grupului de lucru Având în vedere necesitatea apărută de procurare a materialelor de construcţie pentru repararea drumurilor locale conform Deciziei nr.3/15 Cu privire la identificarea străzilor  pentru reparare în anul 2020 , conform art.29  al […]

Mai mult..

Cu privire la  rectificarea bugetului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.50       din 01 iulie 2020 Cu privire la  rectificarea bugetului În legătură cu necesitatea apărută, în conformitate cu prevederile art. 35 pct.(9) al Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.29 al Legii nr.436-XVI […]

Mai mult..