Cu privire la staţionarea activităţii IEP ”Prichindel” şi IEP ”Romaniţa”

Dispoziţiile primarului

D I S P O Z I Ţ I E   NR.49

      din 30 iunie 2020

Cu privire la staţionarea activităţii

 IEP ”Prichindel” şi IEP ”Romaniţa”

În contextul pandemiei de COVID-19, cu scopul executării măsurilor anunţate de autorităţile competente, întru asigurarea securităţii protecţiei vieţii şi sănătăţii cetăţenilor şi angajaţilor, conform Hotărârii Guvernului nr.381 din 12.06.2020 a Hotărârii Comisiei Nationale Extraordinare de Sănătate Publică nr. l5 din 12.06.2020, art.29 alin( l) lit.c) şi alin.(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 26.12.2006 , art.80/ l din Codul Muncii al R Moldova nr.154 din 28.03.2003, primarul com.Chetrosu

DISPUNE:

Se acceptă staţionarea activităţii IEP ”Prichindel” din s.Chetrosu şi IEP ”Romaniţa” din s.Todireşti începând cu data de 01.07.2020 până la data de 31.07.2020.

  1. Pe perioada staţionării activităţii IEP ”Prichindel” şi IEP ”Romaniţa” salariaţii vor fi remuneraţi cu salariu în mărime de 2/3 din salariul de bază cu excepţia paznicilor.
  2. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziţii mi-1 asum.

Primar

al comunei  Chetrosu                                        Leonid Zalevschi